YAPIM-YÖNETİM AÇISINDAN DOĞAÇLAMA SİNEMA
Doğaçlama; bir oyunculuk yöntemi olarak antik çağdan başlayarak günümüze değin sahne sanatlarında yerini almıştır.  Bizde daha çok tuluat tiyatrosunda görebileceğimiz,  herhangi bir yazılı metne bağlı olmadan, sözcükleri akla ilk geldiği gibi söylemek esasına dayanan, mimikleri ve davranışları da daha önceden belirlenmemiş olan oyun oynama yöntemine verilen addır.


Sinemada doğaçlama yapmak oyunculuk açısından teorik olarak benzerlik taşısa da, yapım ve yönetim açısından doğaçlama bir film çekmek, işin içine giren diğer öğelerden (farklı mekânların birleşimi, ışık, kamera, ses, kurgu vs...) dolayı daha karmaşık bir durumdur.


Bu atölye programında, yapım açısından doğaçlama bir filmin nasıl süreçlerden geçtiği, bütçelendirme, ön hazırlık ve çekim aşamaları için nasıl bir planlama yapılması gerektiği, yönetim açısından hazırlık süreçleri, provalar, oyuncu ve ekip yönetimi, çekim ve çekim sonrası işlemlerde ayrıca dikkate alınması gereken konular katılımcılarla paylaşılacaktır.DERS SAATLERİ

HAFTADA 2 / TOPLAM 8 SAAT ( MAKSİMUM 10 )