SİNEMADA AKIMLAR VE ELEŞTİRİ - ELEŞTİRMENLİK
Sinemanın gelişimi ve akımların ortaya çıkışını sağlayan kültürel koşullar üzerine söyleşi.
Dışavurumcu Alman Sineması ve Şiirsel Gerçekçilik
Deneysel Sinema ve Özgür Sinema
Sovyet Sineması
Yeni Gerçekçilik
Yeni Dalga
Yeni Sinema ve Doğma 95
Amerikan Rönesansı
Sinemada Akımların bugüne etkileri
Sinema eleştirisinin doğuşu ve bugünkü işlevi.

"    İkinci dersten itibaren anlatılacak akımı tanımlayan bir film izlenecek ve konu bu film üzerinden anlatılacaktır.
"    Derslerin ilk saati konunun genel olarak ele alınması ve söz konusu akımın ortaya çıkışını sağlayan koşular ele alınacak. İkinci derste ise daha örnek bir film üzerinden anlatılan konu detaylandırılacaktır.

DERS SAATLERİ

HAFTADA 2 / TOPLAM 8 SAAT ( MAKSİMUM 10 )